Façana de l'Ajuntament
Peu de foto
Façana de l'Ajuntament. Foto: Anna F.

El ple tractarà l'aprovació del Pla Local d'Habitatge

Contempla accions per fer-lo més accessible i assequible i evitar l’exclusió residencial

Ple
Data de publicació: 14/05/2024

El ple ordinari de l’Ajuntament de Torredembarra que tindrà lloc aquest dijous, 16 de maig, a les 10 h, portarà a aprovació inicial el Pla Local d’Habitatge, que contempla les estratègies d’actuació al municipi en aquest àmbit per als propers anys.

El regidor d’Urbanisme, Javier Perellón, ha explicat que les estratègies d’actuació van destinades a millorar l’accés a l’habitatge, convertir l’habitatge privat en habitatge accessible, prevenir l’exclusió residencial i afavorir la rehabilitació d’habitatges.

Actuacions previstes en matèria d’habitatge

 • Millorar l’accés a l’habitatge
  • Fomentar el lloguer d'habitatges buits
  • Inventari d'habitatges i solars buits
  • Cessió de terreny públic per habitatge de lloguer
  • Convenis amb entitats financeres
  • Seguiment del preu del lloguer
 • Convertir l’habitatge privat en habitatge assequible
  • Reconversió de locals en habitatges habitables
  • Reconvertir habitatges buits en HPO
  • Fomentar habitatges en cessió d'ús
  • Creació de parc públic d'habitatge
  • Compliment de llei de polítiques socials
  • Generació de nous solars per habitatge protegit
  • Aplicació de decret llei sobre habitatges d'ús turístic
 • Prevenir l’exclusió residencial
  • Gestió i tramitació d’ajuts a l’allotjament
  • Informació sobre ajuts d’accés a l’habitatge
  • Tramitació d’ajuts d’accés a l’habitatge
  • Creació d’allotjaments temporals
  • Reactivació de servei d’atenció a l’habitatge
 • Afavorir la rehabilitació d’habitatges
  • Bonificació de l’IBI als habitatges rehabilitats
  • Subvencions per la rehabilitació
  • Sancions a habitatges en mal estat
  • Fomentar la masoveria urbana

Què és el Pla Local d’Habitatge?

El Pla Local d’Habitatge és un document que planifica les polítiques d'habitatge d'un municipi, considerant agents locals i factors socials, legals i físics. Amb la Llei 18/2007, aquests plans obtenen reconeixement legal com a clau per a la configuració d'accions locals. S'estableix un model d'habitatge a llarg termini i accions de curt-mitjà termini. El procés inclou diagnosi, participació ciutadana i establiment d'estratègies. La diagnosi aborda l'estudi de l'habitatge existent, les necessitats socials i la planificació territorial. 

Altres punts de l'ordre del dia

D’altra banda, el ple ordinari també portarà a aprovació una modificació de crèdit per atorgar a una subvenció de 5.000 € a l’Associació Empresarial d’Hostaleria del Baix Gaià i la proposta de modificació dels preus públics de les llars d’infants, actualitzant-se els preus que inclouen servei de càtering.

Una altra qüestió que es tractarà és la proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Torredembarra al model de Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.