Pla Educatiu d'Entorn

Estudi assistit

Image
Foto d'infants durant l'activitat d'estudis assistit
Peu de foto
Foto d'infants durant l'activitat d'estudis assistits. Foto: Pla Educatiu d'Entorn.

El taller d'Estudi assistit' es realitza a tots els centres educatius, siguin escoles o instituts, de Torredembarra, en horari extraescolar. Aquesta activitat està orientada a la millora i tenir més equitat per als alumnes torrencs a l'hora d'accedir a noves oportunitats educatives. A més, de fomentar i assolir l'èxit escolar de tot l'alumnat, millorar l'enfocament inclusiu i la dimensió comunitària de l'acció educativa. D'altra banda, també es vol reduir l'abandonament escolar i fer èmfasi en l'equitat i la igualtat d'oportunitats de rebre una educació integral amb expectatives d'èxit.

Les activitats d'Estudi assistit' són un total de 84 h per centre, cada curs escolar, que dirigeixen mestres i professors i tenen com a objectiu:

 • Contribuir a l’adquisició de les competències bàsiques.
 • Adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi.
 • Afavorir una actitud positiva vers l‘aprenentatge i l’entorn escolar.
 • Adquirir habilitats, competències socials i psicoemocionals.
 • Afavorir el desenvolupament integral de l’alumnat (emocional, social, acadèmic i conductual).

Cada centre que hi participa té un docent de referència, de Nascor Formación, que coneix el grup d'alumnes i amb els quals treballa cada setmana les necessitats educativa que detecta. Això, però, es fa conjuntament amb els mestres i professors de cada escola i institut. Fins i tot s'avalua d'intervenció trimestral de l'activitat per poder garantir que es compel·lixen els objectius.

L''Estudi assistit' es fa dins del Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE), dins el marc de les mesures adoptades pel Departament d’Educació per reforçar els centres educatius amb més complexitat i vulnerabilitat educativa. Aquest, a més, s’integra al Programa del Ministeri d’Educació i Formació Professional de cooperació territorial per a l’orientació, avenç i enriquiment educatiu PROA+. Finançat per:

 • Unió Europea - Fons Europeu - Next generation
 • Ministerio de Educación y Formación Profesional
 • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 • Next Generation Catalunya
 • Generalitat de Catalunya
 • Pla Educatiu d'Entorn
 • Ajuntament de Torredembarra