Comerç i Activitats

Servei d'informació de consum

L'Ajuntament, amb la col·laboració de l’Agència Catalana del Consum, ofereix un servei d'informació de consum que es presta de manera gratuïta al mateix Ajuntament (plaça del Castell, 8), el darrer dimecres de cada mes, de 10 a 14 h, amb cita prèvia al 677 25 97 38.

Aquest servei ofereix: informació i orientació, assessorament tècnic, tramitació de denúncies i reclamacions, mediació entre les parts i sensibilització, educació i formació en matèria de consum.