Participació ciutadana

Modificació del Reglament de Participació Ciutadana

Image
Imatge de participació

La ciutadania pot participar en la consulta pública per a la modificació del Reglament de Participació Ciutadana que es du a terme des del 7 fins al 25 de febrer del 2024. Un cop llegit l'actual normativa municipal, les noves propostes de millora es poden fer a través del correu electrònic participacio-ciutadana@torredembarra.cat

Tots els suggeriments els revisarà i analitzarà la Comissió d'Estudi creada per a la modificació del reglament. Un cop aquesta comissió hagi redactat l'avantprojecte, l'Ajuntament tornarà a obrir un nou procés participatiu perquè els torrencs puguin opinar altra vegada. Els nous suggeriments també seran examinats per la Comissió d'Estudi per última vegada. A més, la proposta final del  Reglament de Participació Ciutadana s'haurà d'aprovar pel Plenari de l'Ajuntament

Des de la Regidoria de Govern Obert i Comunicació s'ha impulsat aquesta modificació de l'actual Reglament perquè és de l'any 2006 i des d'aleshores s'han promogut polítiques que busquen una comunicació més pròxima, transparent i eficaç entre l'Administració i ciutadania.