Acció Social i Igualtats

Servei d’atenció a persones migrades

Atén totes les persones que recentment han fixat la seva residència a Torredembarra i/o aquelles persones que malgrat que fa anys que hi viuen, per motius diversos, no han realitzat un itinerari d’acollida

Image
Servei d’atenció a persones migrades
Peu de foto
Curs d'acollida per a persones nouvingudes. Foto: Anna F.

 

A qui s’adreça? 

A les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades.

 

Què ofereix?

Servei de primera acollida

És un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar viure i treballar a Catalunya. 

Cursos d'acollida per a persones nouvingudes

Són accions formatives per potenciar l’autonomia de les persones nouvingudes i obtenir acreditacions per a alguns permisos de residència que ho requereixen. S’ofereixen a través de recursos propis o en col·laboració amb entitats socials. Són cursos de: Coneixements de la societat catalana / Coneixements laborals / Coneixements de les llengües oficials. 

Tramitació i gestió dels informesd'estrangeria

Les persones immigrades han de sol·licitar informes d’estrangeria per tal d’acreditar: El grau d’integració d’una persona immigrada a Catalunya per accedir a l’arrelament social / L’adequació de l’habitatge per sol·licitar el reagrupament familiar, renovacions i les autoritzacions de residència inicial per als menors estrangers no nascuts a Espanya / L’esforç d’integració per renovar o modificar la residència temporal. 

* La tramitació d’aquests informes es fa des de l’Ajuntament, tot i que la resolució correspon a la Generalitat de Catalunya.

 

Aquest servei és coordinat a través del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

 

On som?

Oficines de la Regidoria d'Acció Social i Igualtats
Av. Lluís Companys, 55  
Tel. 977 13 15 79 / 671 08 97 55 / 687 60 78 89

immigracio@torredembarra.cat