Benestar animal

Els gats al municipi

A Torredembarra hi ha una cinquantena de colònies de gats

Image
Gat de carrer

Els ajuntaments s’han d’ocupar de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o assilvestrats i també els animals salvatges urbans. Com que, a diferència dels gossos abandonats, els gats de carrer no se solen adoptar, s’opta per la gestió de colònies. S’entén com a colònia controlada un grup de gats esterilitzats quirúrgicament, que conviuen en un espai públic o privat.

Sostenibilitat, a través d’un decret d’Alcaldia que es renova cada any, regula l’autorització que permet alimentar gats de carrer en colònies controlades. L’Associació Torrecat, segons les últimes dades, en gestiona cinquanta que sumen uns 360 gats i també rep una subvenció municipal per a esterilitzacions i control sanitari dels gats ferals.

 

Condicions

• Donar únicament menjar sec (pinso) per a gats a les colònies. Excepcionalment, es podrà alimentar alguna animal que així ho requereixi amb menjar humit.

• Per l’abeurament dels gats, només es farà servir aigua.

• Es preservarà la higiene i neteja dels llocs d’alimentació.

• El llistat de les colònies s’actualitzarà amb una periodicitat anual

 

L’objectiu d’aconseguir una bona convivència amb els gats ferals i, per a aconseguir-ho, l’Associació Torrecat, amb la col·laboració de l’Ajuntament, aplica el model CER (Captura / Esterilització / Retorn).

És la via més eficaç i ètica de controlar la població felina: Esterilitzar per no sacrificar. Per identificar els exemplars ja esterilitzats, es marquen amb un petit tall l’orella esquerra si són femelles i, si són mascles, a l’orella dreta.

La interrupció immediata de la reproducció fa disminuir el nombre de gats, però també millorar les seves condicions sanitàries i de qualitat de vida. A més, també disminueixen les molèsties que puguin fer al veïnat.


Periòdicament, també es fan campanyes informatives per a recordar que:

• Els gats comunitaris formen part del nostre entorn i aporten avantatges a la nostra societat, evitant que es propaguin altres animals com rates o ratolins.

• El maltractament animal és un delicte sota sanció i ha de ser denunciat.

• Les ordenances municipals prohibeixen abandonar, molestar i alimentar sense autorització les colònies de gats.