Benestar animal

Cens d'animals de companyia

La inscripció dels animals de companyia al cens municipal és obligatòria

Image
Animals de companyia
Peu de foto
Animals de companyia

Tenir un gos, un gat o una fura implica ser responsable d’un ésser viu que necessitarà atencions i afecte. Hauràs de cuidar, doncs, de la seva alimentació, salut i higiene i també hauràs d’evitar els naixements no volguts. A més, per tal de garantir el seu benestar, és obligatori que porti xip i que l’inscriguis al Cens municipal d’animals de companyia.


D’acord amb la Llei de protecció dels animals, les dades dels censos municipals es traspassen al Registre General d’Animals de Companyia que gestiona la Generalitat. Si el teu animal es perd en qualsevol lloc d’Europa, és més fàcil trobar-lo gràcies a aquest registre.


El cens, doncs, ajuda a:

  • Recuperar el teu animal si es perd o te’l roben
  • Reduir els abandonaments i el patiment animal
  • Reduir el volum d’animals als centres d’acollida i les despeses que comporten
  • Adaptar la vila al nombre d’animals que hi habiten


Per tot això, també s’ha de comunicar el canvi de propietari o la baixa de l’animal per qualsevol motiu en el termini màxim d’un mes.

 

Cens municipal de gossos potencialment perillosos

Si tens un gos entrenat per l’atac i la defensa o de races considerades potencialment perilloses, l’has d’inscriure en un cens especial i obtenir la llicència municipal que t’autoritza a tenir-lo i portar-lo per la via pública. La llicència té una vigència de cinc anys i és vàlida per a tot l’Estat espanyol.

Els canvis de propietari, domicili o baixa de l’animal, entre d’altres, s’han de comunicar a l’Ajuntament en un termini màxim de quinze dies.

La llicència és obligatòria. No tenir-la, es considera una falta molt greu i és sancionable amb multes de més de 15.000 euros.

El conductor d’un gos potencialment perillós ha de ser major d’edat. Si quan et treus la llicència portes una fotografia mida carnet, pots obtenir una targeta identificativa de què tu portes el gos i tens la llicència per a fer-ho. Aquesta targeta no és obligatòria, però sí que és convenient. Només es pot passejar un gos per persona.

A banda de la llicència, també és obligatori:

  • Portar el gos amb morrió i lligat amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general.
  • Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han d’advertir-ho amb senyalització.
  • Han d’estar preparades per impedir que surti i faci mal a tercers, amb parets i tanques prou altes, consistents i ben fixades i amb portes resistents.