Comerç i Activitats

Tràmits en línia

A través de la seu electrònica municipal  

 • Comunicació de baixa d'una activitat económica
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentaria
 • Ocupació de la via pública amb taules i cadires
 • Ocupació de la via pública amb expositors
 • Ocupació de la via pública amb parades d'artesania
 • Ocupació de la via pública amb parades de fruita i verdura

 

A través de la Finestreta Única Empresarial de la Generalitat de Catalunya 

 • Comunicació prèvia ambiental municipal
 • Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat
 • Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic
 • Informe previ en matèria d’incendis
 • Informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats
 • Llicència ambiental (Annex II)
 • Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
 • Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
 • Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
 • Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
 • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient.
 • Habilitació d'establiments de càmping
 • Habilitació d'establiments hotelers
 • Habilitació de llars compartides