Acció Social i Igualtats

Foment de l'ocupació de persones joves. Joves en pràctiques 2023

El Servei d'Ocupació de Catalunya incentiva la contractació de joves que tenen la Garantia Juvenil a Catalunya perquè puguin adquirir experiència laboral adequada al seu nivell d'estudis i formació. L'Ajuntament de la Torre ha contractat en aquesta convocatòria una persona com a periodista

 

 

Per tant, el programa de contractes formatius d'un període de 12 mesos, a jornada completa està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat al 40% pel Fons Social Europeu Plus

Les persones que optin al contracte de treball han de complir els següents requisits

  • Ser més grans de 16 anys i menors de 30 anys. 
  • Estar registrades en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiari
  • Estar inscrites a l'Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura. 
  • Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mitjà, superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball formatiu.