Pictograma de reciclatge
Peu de foto
Pictograma de reciclatge

Ja es poden realitzar els tràmits per obtenir la bonificació de la taxa d’escombraries

Residus
Data de publicació: 18/01/2024

Fins al 29 de febrer, resta obert el termini perquè els ciutadans i ciutadanes dels habitatges dins l’àmbit de la recollida selectiva porta a porta i comerços i activitats de Torredembarra que compleixin els requisits puguin sol·licitar la reducció de la taxa d’escombraries

Els habitatges que es trobin dins de l’àmbit de la recollida selectiva porta a porta podran gaudir d’una bonificació del 15% de la quota si realitzen correctament el reciclatge dels seus residus. Per demanar aquesta bonificació, cal fer la sol·licitud presencialment a l’Ajuntament o a través de la seu electrònica (mitjançant instància genèrica). Cal adjuntar una còpia d’una factura de consum d’aigua de l’any 2023.

Els comerços i activitats que tinguin vigent l’acord de col·laboració per la recollida selectiva dels residus i realitzin correctament el reciclatge també podran gaudir d’una bonificació en funció del residu reciclat, que és del 17% en el cas del paper i cartró i del 9% pel que fa a la matèria orgànica, al vidre i als envasos. Per demanar aquesta bonificació cal fer la sol·licitud presencialment a l’Ajuntament o a través de la seu electrònica, segons els casos. Cal adjuntar una còpia del rebut pagat a BASE de la taxa d’escombraries corresponent a l’any 2023 i un número de compte corrent.

En cas de dubte sobre la sol·licitud de reducció de la taxa, la ciutadania pot contactar per telèfon al 977 640 025, ext. 468 o per correu electrònic a residus.neteja@torredembarra.cat